Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2010

Chuyện quan coi mũ và 3 “thảm họa” không chỉ tiếng Anh

Đã có không ít “cái chết do cảm lạnh” ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, vì ai cũng tưởng mình là ông quan coi mũ; và cũng không ít “cái chết” do ông thợ rèn bỗng dưng được/ phải làm thợ cạo.