Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2013

Đổi tiền

Kì cạch chán chê, tay làm tiền giả mới phát hiện ra hắn đã làm tờ 8$ thay vì 10$. Vì tiếc công nên hắn quyết định đem đi tiêu thử xem sao.

Hắn mang tờ tiền vào ngân hàng và đòi đổi.
Giao dịch viên nhìn tờ tiền, rồi đổi cho hắn 2 tờ 4$.
Nguồn: Funny Jokes.