Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2010

Bữa cơm tử tù và tiếng vỗ tay trong phiên tòa Đức Nghĩa

Đánh tráo và lẫn lộn các khái niệm là cái tật của số đông chúng ta; sợ bị coi là bầy đàn, nên phản ứng lại một cách bầy đàn, cũng lại là cái tật của số đông chúng ta.