Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2010

Đàm phán biên giới - những chuyện "ngàn năm công tội"

Ủy ban Biên giới quốc gia - đơn vị mà mỗi công việc của họ ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, những cống hiến bền bỉ và áp lực “ngàn năm công tội” đối với họ thật không mấy người hiểu.